OpenConcerto

Dépôt officiel du code source de l'ERP OpenConcerto
sonarqube

svn://code.openconcerto.org/openconcerto

Rev

Rev 21 | Rev 28 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 21 Rev 25
Line 220... Line 220...
220
    StringBuffer result = new StringBuffer();
220
    StringBuffer result = new StringBuffer();
221
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
221
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
222
 
222
 
223
      if (lastString.length() == nbCharMaxLine) {
223
      if (lastString.length() == nbCharMaxLine) {
224
        int esp = lastString.lastIndexOf(" ");
224
        int esp = lastString.lastIndexOf(" ");
225
        if (result.length() > 0) {
225
        if (result.length() > 0 && result.charAt(result.length() - 1) != '\n') {
226
          result.append("\n");
226
          result.append("\n");
227
        }
227
        }
228
        if (esp > 0) {
228
        if (esp > 0) {
229
          result.append(lastString.substring(0, esp).toString().trim());
229
          result.append(lastString.substring(0, esp).toString().trim());
230
          lastString = new StringBuffer(lastString.substring(esp, lastString.length()));
230
          lastString = new StringBuffer(lastString.substring(esp, lastString.length()));
231
        } else {
231
        } else {
232
          result.append(lastString.toString().trim());
232
          result.append(lastString.toString().trim());
233
          lastString = new StringBuffer();
233
          lastString = new StringBuffer();
234
        }
234
        }
-
 
235
        result.append("\n");
235
      }
236
      }
236
 
237
 
237
      char charAt = s.charAt(i);
238
      char charAt = s.charAt(i);
238
      if (charAt == '\n') {
239
      if (charAt == '\n') {
239
        lastString.append(charAt);
240
        lastString.append(charAt);
240
        result.append(lastString);
241
        result.append(lastString);
241
        lastString = new StringBuffer();
242
        lastString = new StringBuffer();
242
      } else {
243
      } else {
243
 
-
 
244
        lastString.append(charAt);
244
        lastString.append(charAt);
245
      }
245
      }
246
    }
246
    }
247
 
247
 
248
    if (result.length() > 0) {
248
    if (result.length() > 0 && result.charAt(result.length() - 1) != '\n') {
249
      result.append("\n");
249
      result.append("\n");
250
    }
250
    }
251
 
251
 
252
    result.append(lastString.toString().trim());
252
    result.append(lastString.toString().trim());
253
 
253
 
Line 336... Line 336...
336
    public int hashCode() {
336
    public int hashCode() {
337
      return this.esc + this.substitution.hashCode();
337
      return this.esc + this.substitution.hashCode();
338
    }
338
    }
339
  }
339
  }
340
 
340
 
-
 
341
  public static String rightAlign(String s, int width) {
-
 
342
    String r = s;
-
 
343
    int n = width - s.length();
-
 
344
    for (int i = 0; i < n; i++) {
-
 
345
      r = ' ' + r;
-
 
346
    }
-
 
347
    return r;
-
 
348
  }
-
 
349
 
-
 
350
  public static String leftAlign(String s, int width) {
-
 
351
    String r = s;
-
 
352
    int n = width - s.length();
-
 
353
    for (int i = 0; i < n; i++) {
-
 
354
      r += ' ';
-
 
355
    }
-
 
356
    return r;
-
 
357
  }
341
}
358
}