OpenConcerto

Dépôt officiel du code source de l'ERP OpenConcerto
sonarqube

svn://code.openconcerto.org/openconcerto

Rev

Rev 93 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

address=Adres
address.type.invoice=Faktura
address.type.delivery=Przesy\u0142ka
address.type.external=Zagraniczny
address.type.other=Inny
product.bom.expand.warning=Uwa\u017Caj ca\u0142kowit\u0105 cen\u0119 b\u0119d\u0105 obliczane od dzieci!
apply.associated.pricelist.to.customer=Zastosuj cennik klienta
invoice.address.same.main.address=Adres faktury same jak g\u0142ówny adres
delivery.address.same.main.address=Adres dostawy same jak g\u0142ówny adres
additional.address=Dodatkowy adres

createMenuItem.name={elem__singular}
listMenuItem.name=List of {elem__plural}