OpenConcerto

Dépôt officiel du code source de l'ERP OpenConcerto
sonarqube

svn://code.openconcerto.org/openconcerto

Rev

Rev 182 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 182 Rev 185
Line 20... Line 20...
20
import org.openconcerto.erp.importer.DataImporter;
20
import org.openconcerto.erp.importer.DataImporter;
21
import org.openconcerto.erp.preferences.GestionArticleGlobalPreferencePanel;
21
import org.openconcerto.erp.preferences.GestionArticleGlobalPreferencePanel;
22
import org.openconcerto.sql.Configuration;
22
import org.openconcerto.sql.Configuration;
23
import org.openconcerto.sql.element.SQLElement;
23
import org.openconcerto.sql.element.SQLElement;
24
import org.openconcerto.sql.model.DBRoot;
24
import org.openconcerto.sql.model.DBRoot;
-
 
25
import org.openconcerto.sql.model.SQLBase;
-
 
26
import org.openconcerto.sql.model.SQLInsert;
25
import org.openconcerto.sql.model.SQLRow;
27
import org.openconcerto.sql.model.SQLRow;
26
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowAccessor;
28
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowAccessor;
27
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowListRSH;
29
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowListRSH;
28
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues;
30
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues;
29
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster.StoreMode;
-
 
30
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesListFetcher;
31
import org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesListFetcher;
31
import org.openconcerto.sql.model.SQLSelect;
32
import org.openconcerto.sql.model.SQLSelect;
32
import org.openconcerto.sql.model.SQLTable;
33
import org.openconcerto.sql.model.SQLTable;
-
 
34
import org.openconcerto.sql.model.SQLUpdate;
-
 
35
import org.openconcerto.sql.model.Where;
33
import org.openconcerto.sql.preferences.SQLPreferences;
36
import org.openconcerto.sql.preferences.SQLPreferences;
-
 
37
import org.openconcerto.sql.request.UpdateBuilder;
34
import org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils;
38
import org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils;
35
import org.openconcerto.utils.Tuple2;
39
import org.openconcerto.utils.CollectionUtils;
36
import org.openconcerto.utils.Tuple3;
40
import org.openconcerto.utils.Tuple3;
-
 
41
import org.openconcerto.utils.cc.ITransformer;
37
 
42
 
38
import java.io.File;
43
import java.io.File;
39
import java.io.IOException;
44
import java.io.IOException;
40
import java.math.BigDecimal;
45
import java.math.BigDecimal;
41
import java.sql.SQLException;
46
import java.sql.SQLException;
Line 43... Line 48...
43
import java.util.Arrays;
48
import java.util.Arrays;
44
import java.util.Calendar;
49
import java.util.Calendar;
45
import java.util.Collection;
50
import java.util.Collection;
46
import java.util.Date;
51
import java.util.Date;
47
import java.util.HashMap;
52
import java.util.HashMap;
-
 
53
import java.util.HashSet;
48
import java.util.List;
54
import java.util.List;
49
import java.util.Map;
55
import java.util.Map;
50
import java.util.Map.Entry;
56
import java.util.Map.Entry;
51
import java.util.Set;
57
import java.util.Set;
52
 
58
 
Line 55... Line 61...
55
import org.apache.commons.dbutils.ResultSetHandler;
61
import org.apache.commons.dbutils.ResultSetHandler;
56
 
62
 
57
public class InventaireFromEtatStockImporter {
63
public class InventaireFromEtatStockImporter {
58
 
64
 
59
  private Map<String, SQLRowValues> kits = new HashMap<String, SQLRowValues>();
65
  private Map<String, SQLRowValues> kits = new HashMap<String, SQLRowValues>();
-
 
66
  private Map<Integer, InventaireProductLine> kitsChildren = new HashMap<Integer, InventaireProductLine>();
60
  private List<String> codeKits = new ArrayList<String>();
67
  private List<String> codeKits = new ArrayList<String>();
61
  private SQLRowAccessor depot;
-
 
62
  private static String FAMILLE = "Famille";
68
  private static String FAMILLE = "Famille";
63
  private static String CODE = "Code";
69
  private static String CODE = "Code";
64
  private static String NOM = "Nom";
70
  private static String NOM = "Nom";
65
  private static String TAILLE = "Taille";
71
  private static String TAILLE = "Taille";
-
 
72
  private static String DEPOT = "Dépôt";
66
  private static String COULEUR = "Couleur";
73
  private static String COULEUR = "Couleur";
67
  private static String QTE = "Qté réelle relevée";
74
  private static String QTE = "Qté réelle relevée";
68
  private static String QTE_OPENCONCERTO = "QTE OpenConcerto";
75
  private static String QTE_OPENCONCERTO = "QTE OpenConcerto";
69
  private final Map<String, Integer> mapCouleur = new HashMap<String, Integer>();
76
  private final Map<String, Integer> mapCouleur = new HashMap<String, Integer>();
70
  private final Map<String, Integer> mapTaille = new HashMap<String, Integer>();
77
  private final Map<String, Integer> mapTaille = new HashMap<String, Integer>();
71
  private final DBRoot root;
78
  private final DBRoot root;
72
  private final SQLElement artElt;
79
  private final SQLElement artElt;
73
 
80
 
74
  public InventaireFromEtatStockImporter(SQLElement articleElt, SQLRowAccessor depot) {
81
  public InventaireFromEtatStockImporter(SQLElement articleElt) {
75
    this.depot = depot;
-
 
76
    this.root = articleElt.getTable().getDBRoot();
82
    this.root = articleElt.getTable().getDBRoot();
77
    this.artElt = articleElt;
83
    this.artElt = articleElt;
78
    {
84
    {
79
      SQLSelect sel = new SQLSelect();
85
      SQLSelect sel = new SQLSelect();
80
      sel.addSelect(articleElt.getTable().getTable("ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR").getKey());
86
      sel.addSelect(articleElt.getTable().getTable("ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR").getKey());
81
      sel.addSelect(articleElt.getTable().getTable("ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR").getField("NOM"));
87
      sel.addSelect(articleElt.getTable().getTable("ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR").getField("NOM"));
82
 
88
 
83
      List<SQLRow> l = SQLRowListRSH.execute(sel);
89
      List<SQLRow> l = SQLRowListRSH.execute(sel);
84
 
90
 
85
      for (SQLRow sqlRow : l) {
91
      for (SQLRow sqlRow : l) {
86
        mapCouleur.put(sqlRow.getString("NOM").trim(), sqlRow.getID());
92
        this.mapCouleur.put(sqlRow.getString("NOM").trim(), sqlRow.getID());
87
      }
93
      }
88
    }
94
    }
89
 
95
 
90
    {
96
    {
91
      SQLSelect sel = new SQLSelect();
97
      SQLSelect sel = new SQLSelect();
Line 93... Line 99...
93
      sel.addSelect(articleElt.getTable().getTable("ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE").getField("NOM"));
99
      sel.addSelect(articleElt.getTable().getTable("ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE").getField("NOM"));
94
 
100
 
95
      List<SQLRow> l = SQLRowListRSH.execute(sel);
101
      List<SQLRow> l = SQLRowListRSH.execute(sel);
96
 
102
 
97
      for (SQLRow sqlRow : l) {
103
      for (SQLRow sqlRow : l) {
98
        mapTaille.put(sqlRow.getString("NOM").trim(), sqlRow.getID());
104
        this.mapTaille.put(sqlRow.getString("NOM").trim(), sqlRow.getID());
99
      }
105
      }
100
    }
106
    }
101
  }
107
  }
102
 
108
 
103
  public void importArticles(File file, DBRoot root) throws IOException, SQLException {
109
  public void importArticles(File file, DBRoot root) throws IOException, SQLException {
Line 115... Line 121...
115
    columnMapping.put(TAILLE, null);
121
    columnMapping.put(TAILLE, null);
116
    columnMapping.put(FAMILLE, null);
122
    columnMapping.put(FAMILLE, null);
117
    columnMapping.put(COULEUR, null);
123
    columnMapping.put(COULEUR, null);
118
    columnMapping.put(QTE, null);
124
    columnMapping.put(QTE, null);
119
    columnMapping.put(QTE_OPENCONCERTO, null);
125
    columnMapping.put(QTE_OPENCONCERTO, null);
-
 
126
    columnMapping.put(DEPOT, null);
120
    {
127
    {
121
      // Searching column index from column Header
128
      // Searching column index from column Header
122
      final DataImporter importer = new DataImporter(table);
129
      final DataImporter importer = new DataImporter(table);
123
      importer.setSkipFirstLine(false);
130
      importer.setSkipFirstLine(false);
124
      ArrayTableModel m = importer.createModelFrom(file);
131
      ArrayTableModel m = importer.createModelFrom(file);
Line 138... Line 145...
138
    String msg = "Colonnes importées : \n";
145
    String msg = "Colonnes importées : \n";
139
    final SQLPreferences prefs = SQLPreferences.getMemCached(table.getDBRoot());
146
    final SQLPreferences prefs = SQLPreferences.getMemCached(table.getDBRoot());
140
    final boolean hasDeclinaison = prefs.getBoolean(GestionArticleGlobalPreferencePanel.ACTIVER_DECLINAISON, false);
147
    final boolean hasDeclinaison = prefs.getBoolean(GestionArticleGlobalPreferencePanel.ACTIVER_DECLINAISON, false);
141
    List<String> required;
148
    List<String> required;
142
    if (hasDeclinaison) {
149
    if (hasDeclinaison) {
-
 
150
 
143
      required = Arrays.asList(CODE, QTE, QTE_OPENCONCERTO, TAILLE, COULEUR);
151
      required = Arrays.asList(CODE, QTE, QTE_OPENCONCERTO, TAILLE, COULEUR);
144
    } else {
152
    } else {
145
      required = Arrays.asList(CODE, QTE, QTE_OPENCONCERTO);
153
      required = Arrays.asList(CODE, QTE, QTE_OPENCONCERTO);
146
    }
154
    }
147
 
155
 
-
 
156
    SQLSelect selDepot = new SQLSelect();
-
 
157
    selDepot.addSelectStar(tableArtElt.getTable("DEPOT_STOCK"));
-
 
158
    final List<SQLRow> listDepot = SQLRowListRSH.execute(selDepot);
-
 
159
    final Map<String, SQLRow> mapDepot = new HashMap<>();
-
 
160
    for (SQLRow sqlRow : listDepot) {
-
 
161
      mapDepot.put(sqlRow.getString("NOM"), sqlRow);
-
 
162
    }
-
 
163
 
148
    for (Entry<String, Integer> e : columnMapping.entrySet()) {
164
    for (Entry<String, Integer> e : columnMapping.entrySet()) {
149
      if (e.getValue() != null) {
165
      if (e.getValue() != null) {
150
        msg += e.getKey() + " : " + getColumnName(e.getValue()) + "\n";
166
        msg += e.getKey() + " : " + getColumnName(e.getValue()) + "\n";
151
      } else {
167
      } else {
152
        if (required.contains(e.getKey())) {
168
        if (required.contains(e.getKey())) {
Line 169... Line 185...
169
      };
185
      };
170
      importer.setSkipFirstLine(true);
186
      importer.setSkipFirstLine(true);
171
 
187
 
172
      ArrayTableModel m = importer.createModelFrom(file);
188
      ArrayTableModel m = importer.createModelFrom(file);
173
 
189
 
-
 
190
      // Check depot
-
 
191
      boolean multiDepotPrefs = prefs.getBoolean(GestionArticleGlobalPreferencePanel.STOCK_MULTI_DEPOT, false);
-
 
192
      SQLRowAccessor defaultDepotRow = null;
-
 
193
      boolean multiDepotFile = columnMapping.containsKey(DEPOT);
-
 
194
      if (!multiDepotFile) {
-
 
195
        if (multiDepotPrefs) {
-
 
196
          // TODO popup choix depot
-
 
197
        } else {
-
 
198
          defaultDepotRow = table.getTable("DEPOT_STOCK").getRow(DepotStockSQLElement.DEFAULT_ID);
-
 
199
        }
-
 
200
      } else {
-
 
201
        Set<String> errors = new HashSet<>();
-
 
202
        for (int i = 1; i < m.getRowCount(); i++) {
-
 
203
          List<Object> o = m.getLineValuesAt(i);
-
 
204
          if (o.size() >= 5) {
-
 
205
            System.err.println(o);
-
 
206
            String code = o.get(columnMapping.get(CODE)).toString();
-
 
207
            if (code.trim().length() > 0) {
-
 
208
 
-
 
209
              final String depotName = o.get(columnMapping.get(DEPOT)).toString().trim();
-
 
210
              if (depotName.length() == 0) {
-
 
211
                errors.add("Le Depôt n'est pas renseigné, ligne " + i + ". Import annulé!");
-
 
212
 
-
 
213
              } else if (mapDepot.get(depotName) == null) {
-
 
214
                errors.add("Impossible de trouver le dépôt " + depotName + ", ligne " + i + ". Import annulé!");
-
 
215
              }
-
 
216
 
-
 
217
            }
-
 
218
          }
-
 
219
        }
-
 
220
        if (!errors.isEmpty()) {
-
 
221
          JOptionPane.showMessageDialog(null, errors);
-
 
222
          return;
-
 
223
        }
-
 
224
      }
-
 
225
 
174
      Calendar c = Calendar.getInstance();
226
      Calendar c = Calendar.getInstance();
175
      // c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
227
      // c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
176
      // c.set(Calendar.MONTH, Calendar.JANUARY);
228
      // c.set(Calendar.MONTH, Calendar.JANUARY);
177
      // c.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
229
      // c.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
178
      Date today = c.getTime();
230
      Date today = c.getTime();
179
 
231
 
180
      // TODO ne pas vider les stocks des kits, recalculer les stocks des kits
232
      // TODO ne pas vider les stocks des kits, recalculer les stocks des kits
181
 
233
 
182
      SQLRowValues rowVals = new SQLRowValues(table.getTable("ETAT_STOCK"));
-
 
183
      rowVals.put("DATE", today);
-
 
184
      rowVals.put("INVENTAIRE", Boolean.TRUE);
-
 
185
      rowVals.put("ID_DEPOT_STOCK", this.depot.getID());
-
 
186
      SQLRow rowEtat = rowVals.commit();
234
      Map<Integer, Integer> mapDepotEtat = new HashMap<>();
187
 
235
 
-
 
236
      List<SQLInsert> inserts = new ArrayList<>();
-
 
237
      List<SQLUpdate> updates = new ArrayList<>();
188
      for (int i = 1; i < m.getRowCount(); i++) {
238
      for (int i = 1; i < m.getRowCount(); i++) {
189
        List<Object> o = m.getLineValuesAt(i);
239
        List<Object> o = m.getLineValuesAt(i);
190
        if (o.size() >= 5) {
240
        if (o.size() >= 5) {
191
          System.err.println(o);
241
          System.err.println(o);
192
          String code = o.get(columnMapping.get(CODE)).toString();
242
          String code = o.get(columnMapping.get(CODE)).toString();
Line 207... Line 257...
207
              taille = o.get(columnMapping.get(TAILLE)).toString();
257
              taille = o.get(columnMapping.get(TAILLE)).toString();
208
            }
258
            }
209
 
259
 
210
            // SQLRowAccessor match = findArticle(code, couleur, taille);
260
            // SQLRowAccessor match = findArticle(code, couleur, taille);
211
 
261
 
212
            Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues> match = findArticle(code, couleur, taille);
262
            InventaireProductLine match = findArticle(code, couleur, taille);
213
            if (match != null) {
263
            if (match != null) {
214
 
264
 
215
              SQLRowAccessor stockValues = match.get1();
265
              SQLRowAccessor depotRow = defaultDepotRow;
-
 
266
 
-
 
267
              if (multiDepotFile) {
-
 
268
                final String depotName = o.get(columnMapping.get(DEPOT)).toString().trim();
-
 
269
                depotRow = mapDepot.get(depotName);
-
 
270
              }
-
 
271
 
-
 
272
              if (!mapDepotEtat.containsKey(depotRow.getID())) {
-
 
273
                mapDepotEtat.put(depotRow.getID(), createEtat(table.getTable("ETAT_STOCK"), depotRow.getID()).commit().getID());
-
 
274
              }
-
 
275
 
-
 
276
              int etatID = mapDepotEtat.get(depotRow.getID());
-
 
277
 
-
 
278
              SQLRowAccessor stockValues = match.getOrCreateStockRowValues(depotRow);
216
 
279
 
217
              final SQLTable tableMvt = table.getTable("MOUVEMENT_STOCK");
280
              final SQLTable tableMvt = table.getTable("MOUVEMENT_STOCK");
218
              SQLRowValues rowValsMvtStockClotureFermeture = new SQLRowValues(tableMvt);
281
              SQLInsert insertMvtStockClotureFermeture = new SQLInsert();
219
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("QTE", -qtyOld);
282
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("QTE"), -qtyOld);
220
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("NOM", "Clôture stock avant inventaire");
283
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("NOM"), "Clôture stock avant inventaire");
221
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("ID_ARTICLE", match.get0().getID());
284
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("ID_ARTICLE"), match.getRowValsArt().getID());
222
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("DATE", today);
285
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("DATE"), today);
223
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("REEL", Boolean.TRUE);
286
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("REEL"), Boolean.TRUE);
224
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("ID_STOCK", stockValues.getID());
287
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("ID_STOCK"), stockValues.getID());
225
 
288
 
226
              BigDecimal prc = getPRC(match.get0(), Math.round(qtyOld), today);
289
              BigDecimal prc = getPRC(match.getRowValsArt(), Math.round(qtyOld), today);
227
              if (prc == null) {
290
              if (prc == null) {
228
                prc = BigDecimal.ZERO;
291
                prc = BigDecimal.ZERO;
229
              }
292
              }
230
              if (tableMvt.contains("PRICE")) {
293
              if (tableMvt.contains("PRICE")) {
231
                rowValsMvtStockClotureFermeture.put("PRICE", prc);
294
                insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("PRICE"), prc);
232
              }
295
              }
233
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("CLOTURE", Boolean.TRUE);
296
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("CLOTURE"), Boolean.TRUE);
234
              rowValsMvtStockClotureFermeture.put("ID_ETAT_STOCK", rowEtat.getID());
297
              insertMvtStockClotureFermeture.add(tableMvt.getField("ID_ETAT_STOCK"), etatID);
235
              rowValsMvtStockClotureFermeture.getGraph().store(StoreMode.COMMIT, false);
298
              // insertMvtStockClotureFermeture.getGraph().store(StoreMode.COMMIT,
-
 
299
              // false);
-
 
300
 
-
 
301
              inserts.add(insertMvtStockClotureFermeture);
236
 
302
 
237
              SQLRowValues rowValsItem = new SQLRowValues(table.getTable("ETAT_STOCK_ELEMENT"));
303
              final SQLTable tableEtatElt = table.getTable("ETAT_STOCK_ELEMENT");
-
 
304
              SQLInsert insertItem = new SQLInsert();
238
              rowValsItem.put("ID_ETAT_STOCK", rowEtat.getID());
305
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("ID_ETAT_STOCK"), etatID);
239
              rowValsItem.put("PA", prc);
306
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("PA"), prc);
240
              rowValsItem.put("PV", BigDecimal.ZERO);
307
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("PV"), BigDecimal.ZERO);
241
              rowValsItem.put("QTE", qtyOld);
308
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("QTE"), qtyOld);
242
              rowValsItem.put("T_PA", prc.multiply(new BigDecimal(qtyOld)));
309
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("T_PA"), prc.multiply(new BigDecimal(qtyOld)));
243
              rowValsItem.put("T_PV", BigDecimal.ZERO);
310
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("T_PV"), BigDecimal.ZERO);
244
              rowValsItem.put("CODE", match.get0().getString("CODE"));
311
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("CODE"), match.getRowValsArt().getString("CODE"));
245
              rowValsItem.put("NOM", match.get0().getString("NOM"));
312
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("NOM"), match.getRowValsArt().getString("NOM"));
246
              rowValsItem.put("ID_ARTICLE", match.get0().getID());
313
              insertItem.add(tableEtatElt.getField("ID_ARTICLE"), match.getRowValsArt().getID());
247
              rowValsItem.getGraph().store(StoreMode.COMMIT, false);
314
              // insertItem.getGraph().store(StoreMode.COMMIT, false);
-
 
315
              inserts.add(insertItem);
248
 
316
 
249
              SQLRowValues rowValsMvtStockClotureOuverture = new SQLRowValues(tableMvt);
317
              SQLInsert insertMvtStockClotureOuverture = new SQLInsert();
250
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("QTE", qty);
318
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("QTE"), qty);
251
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("NOM", "Mise en stock inventaire");
319
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("NOM"), "Mise en stock inventaire");
252
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("ID_ETAT_STOCK", rowEtat.getID());
320
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("ID_ETAT_STOCK"), etatID);
253
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("ID_ARTICLE", match.get0().getID());
321
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("ID_ARTICLE"), match.getRowValsArt().getID());
254
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("DATE", today);
322
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("DATE"), today);
255
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("REEL", Boolean.TRUE);
323
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("REEL"), Boolean.TRUE);
256
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("ID_STOCK", stockValues.getID());
324
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("ID_STOCK"), stockValues.getID());
257
              rowValsMvtStockClotureOuverture.put("OUVERTURE", Boolean.TRUE);
325
              insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("OUVERTURE"), Boolean.TRUE);
258
              if (tableMvt.contains("PRICE")) {
326
              if (tableMvt.contains("PRICE")) {
259
                rowValsMvtStockClotureOuverture.put("PRICE", getPRC(match.get0(), qty.intValue(), today));
327
                insertMvtStockClotureOuverture.add(tableMvt.getField("PRICE"), getPRC(match.getRowValsArt(), qty.intValue(), today));
260
              }
328
              }
-
 
329
              inserts.add(insertMvtStockClotureOuverture);
261
              rowValsMvtStockClotureOuverture.getGraph().store(StoreMode.COMMIT, false);
330
              // insertMvtStockClotureOuverture.getGraph().store(StoreMode.COMMIT,
-
 
331
              // false);
262
 
332
 
263
              // if (!match.isForeignEmpty("ID_STOCK")) {
333
              // if (!match.isForeignEmpty("ID_STOCK")) {
264
              // match.getForeign("ID_STOCK").createEmptyUpdateRow().put("QTE_REEL",
334
              // match.getForeign("ID_STOCK").createEmptyUpdateRow().put("QTE_REEL",
265
              // qty).commit();
335
              // qty).commit();
266
              // } else {
336
              // } else {
267
              final SQLRowValues createEmptyUpdateRow = match.get1().createEmptyUpdateRow();
337
              // final SQLRowValues createEmptyUpdateRow =
-
 
338
              // stockValues.createEmptyUpdateRow();
268
              createEmptyUpdateRow.put("QTE_REEL", qty);
339
              // createEmptyUpdateRow.put("QTE_REEL", qty);
269
              createEmptyUpdateRow.getGraph().store(StoreMode.COMMIT, false);
340
              // createEmptyUpdateRow.getGraph().store(StoreMode.COMMIT, false);
270
 
-
 
-
 
341
              SQLUpdate up = new SQLUpdate(new Where(stockValues.getTable().getKey(), "=", stockValues.getID()));
-
 
342
              up.add(stockValues.getTable().getField("QTE_REEL"), qty);
-
 
343
              updates.add(up);
271
              // }
344
              // }
272
 
345
 
273
            } else {
346
            } else {
274
              System.err.println("Aucun article correspondant au code " + code);
347
              System.err.println("\t Aucun article correspondant au code " + code);
275
            }
348
            }
276
          }
349
          }
277
        }
350
        }
278
      }
351
      }
279
 
352
 
-
 
353
      if (!inserts.isEmpty()) {
-
 
354
        SQLInsert.executeMultipleWithBatch(table.getDBSystemRoot(), inserts);
-
 
355
      }
-
 
356
      if (!updates.isEmpty()) {
-
 
357
        SQLUpdate.executeMultipleWithBatch(table.getDBSystemRoot(), updates);
-
 
358
        System.err.println(CollectionUtils.join(updates, ";\n"));
-
 
359
      }
-
 
360
 
280
      /**
361
      /**
281
       * Mise à jour des kits
362
       * Mise à jour des kits
282
       */
363
       */
283
 
364
 
-
 
365
      final List<? extends SQLRowAccessor> rowsDepot;
-
 
366
      if (multiDepotFile) {
-
 
367
        rowsDepot = listDepot;
-
 
368
      } else {
-
 
369
        rowsDepot = Arrays.asList(defaultDepotRow);
-
 
370
      }
-
 
371
 
284
      List<String> reqs = new ArrayList<String>();
372
      List<String> reqs = new ArrayList<String>();
-
 
373
      // Recalcul des stocks pour chaque kit impacté
285
      for (String code : codeKits) {
374
      for (String code : this.codeKits) {
286
        System.err.println(code);
375
        System.err.println(code);
287
        SQLRowValues rowValsKit = kits.get(code);
376
        SQLRowValues rowValsKit = this.kits.get(code);
-
 
377
 
-
 
378
        // récupération des stocks initialisés pour ce kit
-
 
379
        final Set<SQLRowValues> referentRowsStock = rowValsKit.getReferentRows(table.getTable("STOCK").getField("ID_ARTICLE"));
-
 
380
        for (SQLRowAccessor d : referentRowsStock) {
288
        StockItem item = new StockItem(rowValsKit, ProductComponent.findOrCreateStock(rowValsKit, depot));
381
          StockItem item = new StockItem(rowValsKit, d);
289
        Collection<SQLRowValues> elts = rowValsKit.getReferentRows(tableArtElt.getField("ID_ARTICLE_PARENT"));
382
          Collection<SQLRowValues> elts = rowValsKit.getReferentRows(tableArtElt.getField("ID_ARTICLE_PARENT"));
-
 
383
 
-
 
384
          // Recalcul du stock pour le dépot
290
        for (SQLRowValues sqlRowValues : elts) {
385
          for (SQLRowValues sqlRowValues : elts) {
-
 
386
            final InventaireProductLine inventaireProductLine = this.kitsChildren.get(sqlRowValues.getID());
-
 
387
 
291
          if (sqlRowValues.getForeign("ID_ARTICLE") != null) {
388
            if (inventaireProductLine != null && sqlRowValues.getForeign("ID_ARTICLE") != null) {
-
 
389
              final SQLRowValues stockArticle = inventaireProductLine.getStockRowValues(d.getForeign("ID_DEPOT_STOCK"));
292
            item.addItemComponent(
390
              if (stockArticle != null)
293
                new StockItemComponent(new StockItem(sqlRowValues.getForeign("ID_ARTICLE"), ProductComponent.findOrCreateStock(sqlRowValues.getForeign("ID_ARTICLE"), depot)),
391
                item.addItemComponent(new StockItemComponent(new StockItem(sqlRowValues.getForeign("ID_ARTICLE"), stockArticle), sqlRowValues.getBigDecimal("QTE_UNITAIRE"),
294
                    sqlRowValues.getBigDecimal("QTE_UNITAIRE"), sqlRowValues.getInt("QTE")));
392
                    sqlRowValues.getInt("QTE")));
295
          }
393
            }
296
        }
394
          }
297
        item.updateQtyFromChildren();
395
          item.updateQtyFromChildren();
298
        reqs.add(item.getUpdateRequest());
396
          reqs.add(item.getUpdateRequest());
299
      }
397
        }
-
 
398
      }
300
 
399
 
-
 
400
      if (!reqs.isEmpty()) {
301
      List<? extends ResultSetHandler> handlers = new ArrayList<ResultSetHandler>(reqs.size());
401
        List<? extends ResultSetHandler> handlers = new ArrayList<ResultSetHandler>(reqs.size());
302
      for (String s : reqs) {
402
        for (String s : reqs) {
303
        handlers.add(null);
403
          handlers.add(null);
304
      }
404
        }
305
      // FIXME FIRE TABLE CHANGED TO UPDATE ILISTE ??
405
        // FIXME FIRE TABLE CHANGED TO UPDATE ILISTE ??
306
      SQLUtils.executeMultiple(table.getDBSystemRoot(), reqs, handlers);
406
        SQLUtils.executeMultiple(table.getDBSystemRoot(), reqs, handlers);
-
 
407
      }
-
 
408
      // Recalcul du stock théorique
-
 
409
      final SQLTable tableStock = root.getTable("STOCK");
-
 
410
      org.openconcerto.sql.request.UpdateBuilder req = new UpdateBuilder(tableStock);
-
 
411
      req.set("QTE_TH", SQLBase.quoteIdentifier("QTE_REEL") + "-" + SQLBase.quoteIdentifier("QTE_LIV_ATTENTE") + "+" + SQLBase.quoteIdentifier("QTE_RECEPT_ATTENTE"));
-
 
412
      table.getDBSystemRoot().getDataSource().execute(req.asString());
307
 
413
 
308
      /**
414
      /**
309
       * Mise à jour des prix mini
415
       * Mise à jour des prix mini
310
       */
416
       */
311
      // for (SQLRowValues rowValsArt : rowValsArtNonSync) {
417
      // for (SQLRowValues rowValsArt : rowValsArtNonSync) {
Line 342... Line 448...
342
      // SQLRow rowVals = mapLastValidAchatRows.get(qte);
448
      // SQLRow rowVals = mapLastValidAchatRows.get(qte);
343
      // checkMinPrice(rowVals, mapLastValidRows.get(qte));
449
      // checkMinPrice(rowVals, mapLastValidRows.get(qte));
344
      // }
450
      // }
345
      // }
451
      // }
346
    }
452
    }
-
 
453
 
-
 
454
  }
-
 
455
 
-
 
456
  public static SQLInsert getCreateStock(SQLRowAccessor article, SQLRowAccessor depot) {
-
 
457
 
-
 
458
    SQLTable stockTable = article.getTable().getTable("STOCK");
-
 
459
    SQLRowValues putRowValuesStock = new SQLRowValues(stockTable);
-
 
460
    putRowValuesStock.putNulls(stockTable.getTable().getFieldsName());
-
 
461
 
-
 
462
    SQLRowValuesListFetcher fetch = SQLRowValuesListFetcher.create(putRowValuesStock);
-
 
463
    Where w = new Where(putRowValuesStock.getTable().getField("ID_DEPOT_STOCK"), "=", depot.getID());
-
 
464
    Where w2 = new Where(putRowValuesStock.getTable().getField("ID_ARTICLE"), "=", article.getID());
-
 
465
    Collection<SQLRowValues> rowValsResult = fetch.fetch(w.and(w2));
-
 
466
    if (rowValsResult.size() == 0) {
-
 
467
      SQLInsert insert = new SQLInsert();
-
 
468
      insert.add(stockTable.getField("ID_ARTICLE"), article.getID());
-
 
469
      insert.add(stockTable.getField("ID_DEPOT_STOCK"), depot.getID());
-
 
470
      insert.add(stockTable.getField("QTE_TH"), 0F);
-
 
471
      insert.add(stockTable.getField("QTE_REEL"), 0F);
-
 
472
      insert.add(stockTable.getField("QTE_RECEPT_ATTENTE"), 0F);
-
 
473
      insert.add(stockTable.getField("QTE_LIV_ATTENTE"), 0F);
-
 
474
      return insert;
-
 
475
    }
-
 
476
    return null;
-
 
477
 
-
 
478
  }
-
 
479
 
-
 
480
  private SQLRowValues createEtat(SQLTable tableEtat, int depotID) {
-
 
481
    SQLRowValues rowVals = new SQLRowValues(tableEtat);
-
 
482
    rowVals.put("DATE", new Date());
-
 
483
    rowVals.put("INVENTAIRE", Boolean.TRUE);
-
 
484
    rowVals.put("ID_DEPOT_STOCK", depotID);
-
 
485
    return rowVals;
347
  }
486
  }
348
 
487
 
349
  private void checkMinPrice(SQLRow rowValsSuplierLastValid, SQLRow lastValidRow) {
488
  private void checkMinPrice(SQLRow rowValsSuplierLastValid, SQLRow lastValidRow) {
350
    boolean update = false;
489
    boolean update = false;
351
    final ProductHelper helper = new ProductHelper(rowValsSuplierLastValid.getTable().getDBRoot());
490
    final ProductHelper helper = new ProductHelper(rowValsSuplierLastValid.getTable().getDBRoot());
Line 419... Line 558...
419
    ProductComponent comp = new ProductComponent(rowVals, new BigDecimal(qty), null, null);
558
    ProductComponent comp = new ProductComponent(rowVals, new BigDecimal(qty), null, null);
420
    return comp.getPRC(d);
559
    return comp.getPRC(d);
421
    // return result;
560
    // return result;
422
  }
561
  }
423
 
562
 
424
  private final Map<String, Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues>> mapArticle = new HashMap<String, Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues>>();
563
  private final Map<String, InventaireProductLine> mapDepotArticle = new HashMap();
425
  private final Map<String, Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues>> mapArticleVirtuel = new HashMap<String, Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues>>();
564
  private final Map<String, InventaireProductLine> mapDepotArticleVirtuel = new HashMap();
426
  private final Map<Tuple3<String, String, String>, Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues>> mapDeclArticle = new HashMap<Tuple3<String, String, String>, Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues>>();
565
  private final Map<Tuple3<String, String, String>, InventaireProductLine> mapDepotDeclArticle = new HashMap();
427
 
566
 
428
  private void fillArticles() throws SQLException {
567
  private void fillArticles() throws SQLException {
429
    final SQLTable table = Configuration.getInstance().getRoot().findTable("ARTICLE");
568
    final SQLTable table = Configuration.getInstance().getRoot().findTable("ARTICLE");
-
 
569
 
430
    SQLRowValues graph = new SQLRowValues(table);
570
    SQLRowValues graph = new SQLRowValues(table);
431
    graph.put("ID", null);
571
    graph.put("ID", null);
432
    graph.put("CODE", null);
572
    graph.put("CODE", null);
433
    graph.put("NOM", null);
573
    graph.put("NOM", null);
434
    graph.put("VIRTUEL", null);
574
    graph.put("VIRTUEL", null);
435
    graph.putRowValues("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR").putNulls("ID", "NOM");
575
    graph.putRowValues("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR").putNulls("ID", "NOM");
436
    graph.putRowValues("ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE").putNulls("ID", "NOM");
576
    graph.putRowValues("ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE").putNulls("ID", "NOM");
437
 
577
 
438
    final SQLTable foreignTableStock = table.getForeignTable("ID_STOCK");
578
    final SQLTable foreignTableStock = table.getForeignTable("ID_STOCK");
439
    SQLRowValues graphStock = new SQLRowValues(foreignTableStock);
579
    SQLRowValues graphStock = new SQLRowValues(foreignTableStock);
440
    graphStock.putNulls("ID_DEPOT_STOCK", "ID", "QTE_REEL", "QTE_TH", "QTE_LIV_ATTENTE", "QTE_RECEPT_ATTENTE");
580
    graphStock.putNulls("ID", "QTE_REEL", "QTE_TH", "QTE_LIV_ATTENTE", "QTE_RECEPT_ATTENTE").putRowValues("ID_DEPOT_STOCK").putNulls("NOM");
441
    graphStock.put("ID_ARTICLE", graph);
581
    graphStock.put("ID_ARTICLE", graph);
442
 
582
 
443
    SQLRowValues graphStockArt = new SQLRowValues(foreignTableStock);
583
    SQLRowValues graphStockArt = new SQLRowValues(foreignTableStock);
444
    graphStockArt.putNulls("ID_DEPOT_STOCK", "ID", "QTE_REEL", "QTE_TH", "QTE_LIV_ATTENTE", "QTE_RECEPT_ATTENTE");
584
    graphStockArt.putNulls("ID", "QTE_REEL", "QTE_TH", "QTE_LIV_ATTENTE", "QTE_RECEPT_ATTENTE").putRowValues("ID_DEPOT_STOCK").putNulls("NOM");
445
    graph.put("ID_STOCK", graphStockArt);
585
    graph.put("ID_STOCK", graphStockArt);
446
 
586
 
447
    final SQLTable tableArtElt = table.getTable("ARTICLE_ELEMENT");
587
    final SQLTable tableArtElt = table.getTable("ARTICLE_ELEMENT");
448
    SQLRowValues artElt = new SQLRowValues(tableArtElt);
588
    SQLRowValues artElt = new SQLRowValues(tableArtElt);
449
    artElt.put("ID", null);
589
    artElt.put("ID", null);
Line 467... Line 607...
467
 
607
 
468
    Calendar c = Calendar.getInstance();
608
    Calendar c = Calendar.getInstance();
469
    // c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
609
    // c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
470
    c.add(Calendar.MONTH, -2);
610
    c.add(Calendar.MONTH, -2);
471
    c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 31);
611
    c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 31);
472
    Date dEndYear = c.getTime();
-
 
473
 
612
 
474
    for (SQLRowValues sqlRowValues : results) {
613
    for (SQLRowValues sqlRowValues : results) {
475
      final String code = sqlRowValues.getString("CODE");
614
      final String code = sqlRowValues.getString("CODE");
476
 
615
 
477
      Collection<SQLRowValues> stocks = sqlRowValues.getReferentRows(foreignTableStock);
-
 
478
 
-
 
479
      SQLRowValues rowValsStock = null;
-
 
480
      for (SQLRowValues sqlRowValues2 : stocks) {
-
 
481
        if (sqlRowValues2.getForeignID("ID_DEPOT_STOCK") == depot.getID()) {
-
 
482
          rowValsStock = sqlRowValues2;
-
 
483
        }
-
 
484
      }
-
 
485
      // if (rowValsStock == null) {
-
 
486
      // rowValsStock = ProductComponent.findOrCreateStock(sqlRowValues, depot).asRowValues();
-
 
487
      // }
-
 
488
 
-
 
489
      if (sqlRowValues.getBoolean("VIRTUEL")) {
616
      if (sqlRowValues.getBoolean("VIRTUEL")) {
490
        mapArticleVirtuel.put(sqlRowValues.getString("CODE"), Tuple2.create(sqlRowValues, rowValsStock));
617
        this.mapDepotArticleVirtuel.put(sqlRowValues.getString("CODE"), new InventaireProductLine(sqlRowValues));
491
      }
618
      }
492
 
619
 
493
      final SQLRowAccessor couleur = sqlRowValues.getObject("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR") == null ? null : sqlRowValues.getNonEmptyForeign("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR");
620
      final SQLRowAccessor couleur = sqlRowValues.getObject("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR") == null ? null : sqlRowValues.getNonEmptyForeign("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR");
494
      final SQLRowAccessor taille = sqlRowValues.getObject("ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE") == null ? null : sqlRowValues.getNonEmptyForeign("ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE");
621
      final SQLRowAccessor taille = sqlRowValues.getObject("ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE") == null ? null : sqlRowValues.getNonEmptyForeign("ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE");
495
      if (couleur == null && taille == null) {
622
      if (couleur == null && taille == null) {
496
        mapArticle.put(sqlRowValues.getString("CODE"), Tuple2.create(sqlRowValues, rowValsStock));
623
        this.mapDepotArticle.put(sqlRowValues.getString("CODE"), new InventaireProductLine(sqlRowValues));
497
      } else if (couleur == null) {
624
      } else if (couleur == null) {
498
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(sqlRowValues.getString("CODE"), null, taille.getString("NOM")), Tuple2.create(sqlRowValues, rowValsStock));
625
        this.mapDepotDeclArticle.put(Tuple3.create(sqlRowValues.getString("CODE"), null, taille.getString("NOM")), new InventaireProductLine(sqlRowValues));
499
      } else if (taille == null) {
626
      } else if (taille == null) {
500
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(sqlRowValues.getString("CODE"), couleur.getString("NOM"), null), Tuple2.create(sqlRowValues, rowValsStock));
627
        this.mapDepotDeclArticle.put(Tuple3.create(sqlRowValues.getString("CODE"), couleur.getString("NOM"), null), new InventaireProductLine(sqlRowValues));
501
      } else {
628
      } else {
502
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(sqlRowValues.getString("CODE"), couleur.getString("NOM"), taille.getString("NOM")), Tuple2.create(sqlRowValues, rowValsStock));
629
        this.mapDepotDeclArticle.put(Tuple3.create(sqlRowValues.getString("CODE"), couleur.getString("NOM"), taille.getString("NOM")), new InventaireProductLine(sqlRowValues));
503
      }
630
      }
504
 
631
 
505
      final Set<SQLRowValues> referentRows = sqlRowValues.getReferentRows(tableArtElt.getField("ID_ARTICLE_PARENT"));
632
      final Set<SQLRowValues> referentRows = sqlRowValues.getReferentRows(tableArtElt.getField("ID_ARTICLE_PARENT"));
506
      if (referentRows.size() == 0) {
633
      if (referentRows.size() == 0) {
507
        // if (!sqlRowValues.isForeignEmpty("ID_STOCK")) {
634
        // if (!sqlRowValues.isForeignEmpty("ID_STOCK")) {
Line 526... Line 653...
526
        // }
653
        // }
527
      } else {
654
      } else {
528
        boolean contains = false;
655
        boolean contains = false;
529
        for (SQLRowValues sqlRowValues2 : referentRows) {
656
        for (SQLRowValues sqlRowValues2 : referentRows) {
530
          if (sqlRowValues2.getForeign("ID_ARTICLE") != null && !sqlRowValues2.isForeignEmpty("ID_ARTICLE") && sqlRowValues2.getForeign("ID_ARTICLE").getString("CODE") != null) {
657
          if (sqlRowValues2.getForeign("ID_ARTICLE") != null && !sqlRowValues2.isForeignEmpty("ID_ARTICLE") && sqlRowValues2.getForeign("ID_ARTICLE").getString("CODE") != null) {
531
            if (codeKits.contains(sqlRowValues2.getForeign("ID_ARTICLE").getString("CODE"))) {
658
            if (this.codeKits.contains(sqlRowValues2.getForeign("ID_ARTICLE").getString("CODE"))) {
532
              contains = true;
659
              contains = true;
533
              break;
660
              break;
534
            }
661
            }
535
          }
662
          }
536
        }
663
        }
537
        if (!contains) {
664
        if (!contains) {
538
          codeKits.add(0, code);
665
          this.codeKits.add(0, code);
539
        } else {
666
        } else {
540
          codeKits.add(code);
667
          this.codeKits.add(code);
541
        }
668
        }
542
        kits.put(code, sqlRowValues);
669
        this.kits.put(code, sqlRowValues);
543
        // if (sqlRowValues.isForeignEmpty("ID_STOCK")) {
670
        // if (sqlRowValues.isForeignEmpty("ID_STOCK")) {
544
        // sqlRowValues.putRowValues("ID_STOCK").commit();
671
        // sqlRowValues.putRowValues("ID_STOCK").commit();
545
        // }
672
        // }
546
      }
673
      }
-
 
674
 
-
 
675
    }
-
 
676
    fillKitChildren();
-
 
677
  }
-
 
678
 
-
 
679
  private void fillKitChildren() {
-
 
680
    final SQLTable table = Configuration.getInstance().getRoot().findTable("ARTICLE");
-
 
681
 
-
 
682
    SQLRowValues graph = new SQLRowValues(table);
-
 
683
    graph.put("ID", null);
-
 
684
    graph.put("CODE", null);
-
 
685
    graph.put("NOM", null);
-
 
686
    graph.put("VIRTUEL", null);
-
 
687
    graph.putRowValues("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR").putNulls("ID", "NOM");
-
 
688
    graph.putRowValues("ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE").putNulls("ID", "NOM");
-
 
689
 
-
 
690
    final SQLTable foreignTableStock = table.getForeignTable("ID_STOCK");
-
 
691
    SQLRowValues graphStock = new SQLRowValues(foreignTableStock);
-
 
692
    graphStock.putNulls("ID", "QTE_REEL", "QTE_TH", "QTE_LIV_ATTENTE", "QTE_RECEPT_ATTENTE").putRowValues("ID_DEPOT_STOCK").putNulls("NOM");
-
 
693
    graphStock.put("ID_ARTICLE", graph);
-
 
694
 
-
 
695
    final SQLTable tableArtElt = table.getTable("ARTICLE_ELEMENT");
-
 
696
    SQLRowValues artElt = new SQLRowValues(tableArtElt);
-
 
697
    artElt.put("ID", null);
-
 
698
    artElt.put("QTE", null);
-
 
699
    artElt.put("QTE_UNITAIRE", null);
-
 
700
    artElt.put("ID_ARTICLE", graph);
-
 
701
 
-
 
702
    SQLRowValuesListFetcher fetcher = SQLRowValuesListFetcher.create(artElt);
-
 
703
    fetcher.appendSelTransf(new ITransformer<SQLSelect, SQLSelect>() {
-
 
704
 
-
 
705
      @Override
-
 
706
      public SQLSelect transformChecked(SQLSelect input) {
-
 
707
        input.setWhere(Where.inValues(tableArtElt.getField("ID_ARTICLE_PARENT"), SQLRow.getIDs(InventaireFromEtatStockImporter.this.kits.values())));
-
 
708
        return input;
-
 
709
      }
-
 
710
    });
-
 
711
    List<SQLRowValues> results = fetcher.fetch();
-
 
712
    for (SQLRowValues sqlRowValues : results) {
-
 
713
      final SQLRowAccessor foreign = sqlRowValues.getNonEmptyForeign("ID_ARTICLE");
-
 
714
      if (foreign != null) {
-
 
715
        this.kitsChildren.put(foreign.getID(), new InventaireProductLine(foreign.asRowValues()));
-
 
716
      }
547
    }
717
    }
548
  }
718
  }
549
 
719
 
550
  private Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues> findArticle(String code, String couleur, String taille) throws SQLException {
720
  private InventaireProductLine findArticle(String code, String couleur, String taille) throws SQLException {
551
    if (!mapCouleur.containsKey(couleur)) {
721
    if (!this.mapCouleur.containsKey(couleur)) {
552
      SQLRowValues rowVals = new SQLRowValues(root.getTable("ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR"));
722
      SQLRowValues rowVals = new SQLRowValues(this.root.getTable("ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR"));
553
      rowVals.put("NOM", couleur);
723
      rowVals.put("NOM", couleur);
554
      mapCouleur.put(couleur, rowVals.commit().getID());
724
      this.mapCouleur.put(couleur, rowVals.commit().getID());
555
    }
725
    }
556
    if (!mapTaille.containsKey(taille)) {
726
    if (!this.mapTaille.containsKey(taille)) {
557
      SQLRowValues rowVals = new SQLRowValues(root.getTable("ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE"));
727
      SQLRowValues rowVals = new SQLRowValues(this.root.getTable("ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE"));
558
      rowVals.put("NOM", taille);
728
      rowVals.put("NOM", taille);
559
      mapTaille.put(taille, rowVals.commit().getID());
729
      this.mapTaille.put(taille, rowVals.commit().getID());
560
    }
730
    }
561
 
731
 
562
    Tuple2<SQLRowValues, SQLRowValues> t;
732
    InventaireProductLine t;
563
    if ((couleur == null || couleur.trim().length() == 0) && (taille == null || taille.trim().length() == 0)) {
733
    if ((couleur == null || couleur.trim().length() == 0) && (taille == null || taille.trim().length() == 0)) {
564
 
-
 
565
      t = mapArticle.get(code);
734
      t = this.mapDepotArticle.get(code);
566
      if (t.get1() == null) {
-
 
567
        t = Tuple2.create(t.get0(), ProductComponent.findOrCreateStock(t.get0(), depot).asRowValues());
-
 
568
        mapArticle.put(code, t);
-
 
569
      }
-
 
570
    } else if (couleur == null || couleur.trim().length() == 0) {
735
    } else if (couleur == null || couleur.trim().length() == 0) {
571
      t = mapDeclArticle.get(Tuple3.create(code, null, taille.trim()));
736
      t = this.mapDepotDeclArticle.get(Tuple3.create(code, null, taille.trim()));
-
 
737
      if (t == null) {
-
 
738
        t = this.mapDepotDeclArticle.get(Tuple3.create(code, "", taille.trim()));
-
 
739
      }
572
      if (t == null) {
740
      if (t == null) {
573
        SQLRowValues artRow = cloneFromArticle(mapArticleVirtuel.get(code).get0(), null, mapTaille.get(taille.trim())).asRowValues();
741
        System.err.println("\tCREATE ARTICLE " + code + " taille : " + taille);
574
        final SQLRowValues stockRow = ProductComponent.findOrCreateStock(artRow, depot).asRowValues();
742
        SQLRowValues rARtVirt = this.mapDepotArticleVirtuel.get(code).getRowValsArt();
575
        t = Tuple2.create(artRow, stockRow);
-
 
576
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(code, null, taille.trim()), t);
743
        SQLRowValues artRow = cloneFromArticle(rARtVirt, null, this.mapTaille.get(taille.trim())).asRowValues();
577
      } else if (t.get1() == null) {
744
        t = new InventaireProductLine(artRow);
578
        t = Tuple2.create(t.get0(), ProductComponent.findOrCreateStock(t.get0(), depot).asRowValues());
-
 
579
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(code, null, taille.trim()), t);
745
        this.mapDepotDeclArticle.put(Tuple3.create(code, null, taille.trim()), t);
580
      }
746
      }
581
    } else if (taille == null || taille.trim().length() == 0) {
747
    } else if (taille == null || taille.trim().length() == 0) {
582
      t = mapDeclArticle.get(Tuple3.create(code, couleur.trim(), null));
748
      t = this.mapDepotDeclArticle.get(Tuple3.create(code, couleur.trim(), null));
-
 
749
      if (t == null) {
-
 
750
        t = this.mapDepotDeclArticle.get(Tuple3.create(code, couleur.trim(), ""));
-
 
751
      }
583
      if (t == null) {
752
      if (t == null) {
584
        SQLRowValues artRow = cloneFromArticle(mapArticleVirtuel.get(code).get0(), mapCouleur.get(couleur.trim()), null).asRowValues();
753
        System.err.println("\tCREATE ARTICLE " + code + " couleur : " + couleur);
585
        final SQLRowValues stockRow = ProductComponent.findOrCreateStock(artRow, depot).asRowValues();
754
        SQLRowValues rARtVirt = this.mapDepotArticleVirtuel.get(code).getRowValsArt();
586
        t = Tuple2.create(artRow, stockRow);
-
 
587
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(code, couleur.trim(), null), t);
755
        SQLRowValues artRow = cloneFromArticle(rARtVirt, this.mapCouleur.get(couleur.trim()), null).asRowValues();
588
      } else if (t.get1() == null) {
756
        t = new InventaireProductLine(artRow);
589
        t = Tuple2.create(t.get0(), ProductComponent.findOrCreateStock(t.get0(), depot).asRowValues());
-
 
590
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(code, couleur.trim(), null), t);
757
        this.mapDepotDeclArticle.put(Tuple3.create(code, couleur.trim(), null), t);
591
      }
758
      }
592
    } else {
759
    } else {
593
      t = mapDeclArticle.get(Tuple3.create(code, couleur.trim(), taille.trim()));
760
      t = this.mapDepotDeclArticle.get(Tuple3.create(code, couleur.trim(), taille.trim()));
594
      if (t == null) {
761
      if (t == null) {
595
        if (mapArticle.get(code) != null) {
762
        if (this.mapDepotArticleVirtuel.get(code) != null) {
596
          SQLRowValues artRow = cloneFromArticle(mapArticleVirtuel.get(code).get0(), mapCouleur.get(couleur.trim()), mapTaille.get(taille.trim())).asRowValues();
763
          System.err.println("\tCREATE ARTICLE " + code + " taille : " + taille + " couleur : " + couleur);
597
          final SQLRowValues stockRow = ProductComponent.findOrCreateStock(artRow, depot).asRowValues();
764
          SQLRowValues rARtVirt = this.mapDepotArticleVirtuel.get(code).getRowValsArt();
-
 
765
          SQLRowValues artRow = cloneFromArticle(rARtVirt, this.mapCouleur.get(couleur.trim()), this.mapTaille.get(taille.trim())).asRowValues();
598
          t = Tuple2.create(artRow, stockRow);
766
          t = new InventaireProductLine(artRow);
599
          mapDeclArticle.put(Tuple3.create(code, couleur.trim(), taille.trim()), t);
767
          this.mapDepotDeclArticle.put(Tuple3.create(code, couleur.trim(), taille.trim()), t);
600
        }
768
        }
601
      } else if (t.get1() == null) {
-
 
602
        t = Tuple2.create(t.get0(), ProductComponent.findOrCreateStock(t.get0(), depot).asRowValues());
-
 
603
        mapDeclArticle.put(Tuple3.create(code, couleur.trim(), taille.trim()), t);
-
 
604
      }
769
      }
605
    }
770
    }
606
    return t;
771
    return t;
607
  }
772
  }
608
 
773
 
609
  public SQLRow cloneFromArticle(SQLRowAccessor rArt, Integer idCouleur, Integer idTaille) throws SQLException {
774
  public SQLRow cloneFromArticle(SQLRowAccessor rArt, Integer idCouleur, Integer idTaille) throws SQLException {
610
    if (rArt == null) {
775
    if (rArt == null) {
611
      return null;
776
      return null;
612
    }
777
    }
613
    SQLRowValues copy = artElt.createCopy(rArt.getID());
778
    SQLRowValues copy = this.artElt.createCopy(rArt.getID());
614
    copy.put("VIRTUEL", Boolean.FALSE);
779
    copy.put("VIRTUEL", Boolean.FALSE);
615
    copy.put("ID_ARTICLE_VIRTUEL_PERE", rArt.getID());
780
    copy.put("ID_ARTICLE_VIRTUEL_PERE", rArt.getID());
616
    if (idCouleur != null) {
781
    if (idCouleur != null) {
617
      copy.put("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR", idCouleur);
782
      copy.put("ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR", idCouleur);
618
    }
783
    }
Line 638... Line 803...
638
      }
803
      }
639
    }
804
    }
640
 
805
 
641
    return columnName;
806
    return columnName;
642
  }
807
  }
-
 
808
 
-
 
809
  class InventaireProductLine {
-
 
810
    private final SQLRowValues rowValsArt;
-
 
811
    private final Map<String, SQLRowValues> stockMap = new HashMap<>();
-
 
812
 
-
 
813
    public InventaireProductLine(SQLRowValues rowValsArt) {
-
 
814
      this.rowValsArt = rowValsArt;
-
 
815
 
-
 
816
      Collection<SQLRowValues> stocks = this.rowValsArt.getReferentRows(this.rowValsArt.getTable().getTable("STOCK"));
-
 
817
 
-
 
818
      for (SQLRowValues rowValsStock : stocks) {
-
 
819
        this.stockMap.put(rowValsStock.getForeign("ID_DEPOT_STOCK").getString("NOM"), rowValsStock);
-
 
820
      }
-
 
821
    }
-
 
822
 
-
 
823
    public SQLRowValues getOrCreateStockRowValues(SQLRowAccessor depot) {
-
 
824
      final String depotName = depot.getString("NOM");
-
 
825
      if (!this.stockMap.containsKey(depotName)) {
-
 
826
        this.stockMap.put(depotName, ProductComponent.findOrCreateStock(this.rowValsArt, depot).asRowValues());
-
 
827
      }
-
 
828
      return this.stockMap.get(depotName);
-
 
829
    }
-
 
830
 
-
 
831
    public SQLRowValues getStockRowValues(SQLRowAccessor depot) {
-
 
832
      final String depotName = depot.getString("NOM");
-
 
833
      if (!this.stockMap.containsKey(depotName)) {
-
 
834
        return null;
-
 
835
      }
-
 
836
      return this.stockMap.get(depotName);
-
 
837
    }
-
 
838
 
-
 
839
    public SQLRowValues getRowValsArt() {
-
 
840
      return this.rowValsArt;
-
 
841
    }
-
 
842
 
-
 
843
  }
643
}
844
}